workshops med barn

Pia Johansson

Illustratör utbildad vid HDK i Göteborg,  jobbar med bilderböcker, tidningar, läromedelsillustration m.m.

Skapande skoja i Hjällbo

En skön grön målning från skapande skolaprojekt med lågstadiebarn i Hjällbo.

Skapa med barn


Jag jobbar gärna med workshops och kulturpedagogiska projekt med barn och unga. Sedan 2008 har jag gjort besök på många skolor, förskolor, bibliotek m.m. runt om i Göteborg och Västsverige. Faktiskt så har jag jobbat med skapande med allt från 4-månaders bäbis(!) till hundraåringen(!!), extra bra lämpar sig mina upplägg för åldrarna 5 – 9 år.

Ibland jobbar jag tillsammans med en kollega (Annie Huldén, illustratör/designer t.ex.). Vi har haft skapande verkstäder på bl.a. Göteborgs Konsthall, Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus och Vara Konserthus och finns med i Kulturkatalogen väst.

Har du frågor eller funderingar så kontakta mig gärna.

Jag är även bokningsbar genom Författarcentrum. 


Det går också att kolla in olika exempel och fler bilder på skapande med barn som jag gjort på min blogg.

En minnesanteckning från min anslagstavla

"Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i och som möjliggör för dem att påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.


De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande. Barn och unga har rätt till konstupplevelser men också till att själva utveckla sitt språk, sin musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Kulturen ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande."         –Kulturrådet

UPPLÄGG

Här är några exempel på workshops och upplägg.

Kompisfigurer

En färgsprakande workshop där vi vill ta fasta på det lustfyllda i skapandet och ritar, klipper, klistrar och skapar en mängd både lika och olika Kompisfigurer.

Läs mer om workshopen här.

Bokstavsverkstad

Vi jobbar med bokstavsformer på ett lekfullt sätt. Någons namn eller initialer blir en rolig bokstavsfigur, bokstavsdjur,

en insekt eller alien.

Läs mer om workshopen r.


Något annat

Kanske har skolan fått skapande skola-medel att använda?

I samråd med pedagoger kan jag även utforma skapande projekt efter önskemål. Maila mig gärna om ni har frågor.